Zing

Thương hiệu mới ZIng với nhóm sản phẩm phân khúc phổ thông phù hợp với các bạn học sinh sinh viên.